Contact

Please tell us your custom request, we will help you together

  • NameWei Hong
  • Điện thoại:+86 18922506130
  • E-Mail:weihtxw @ gmail
  • Địa chỉ:6tầng thứ,Xây dựng 203,Khu công nghệ Tairan, Đường thứ tư Tairan,Cộng đồng Thiên An,Phố Shatou,Quận Futian,Thâm Quyến,Quảng Đông.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi: